streda 14. októbra 2020

Senzitívne obdobie jazyk 2.časť

Na precvičovanie, upevňovanie a rozvíjanie v tejto oblasti sa dajú použiť rôzne pomôcky a aktivít je nespočetne veľa. My pracujeme, teda hráme sa s pomôckami, ktoré vidíte na fotke. 
Takými hlavnými, podľa môjho názoru, je abecedná tabuľka, pieskovnička, šmirgľová abeceda, pohyblivá abeceda. Ostatné pomôcky sú doplňujúce, ale... pomôcky sa dopĺňajú navzájom, raz je jedna ,,hlavná", druhýkrát alebo o nejaký čas tá istá pomôcka len sekunduje inej pomôcke, doplňujúca sa môže časom stať stredobodom záujmu. To uvidíte počas čítania článku a sledovania fotiek.


Teda nemali by sme sa uspokojiť len s nejakou z týchto pomôcok. Verte, že ich využijete dlho. Každá z nich má svoje opodstatnenie a u dieťaťa, keď nastane explózia čítania a písania, budete radi, že ste si ich zadovážili a viete ich využiť aj v školskom veku. 

Poďme sa hrať!


Najlepšie je, keď sa dieťa učí a ani o tom nevie, čiže učí sa cez hru. Ešte lepšie je, keď to baví aj vás, aj ono samo chce a strávite spolu pekný čas. ,,Pokiaľ nechceme prácu s jazykom redukovať len na poučovanie a vyučovanie, musíme byť sami do jazyka zamilovaný a svojim vlastným postojom vyvoláme potrebné uznanie aj u detí." (M.M.) 
A musím podotknúť: nezabúdajme, že príkladom pre deti sme i v tejto oblasti.
Tak sme sa hrali a písmená veľkej abecedy dešifruje Olívia bez problémov, vrátane písmen s mäkčeňmi, dĺžňami, dz, dž, ch. 

Aktivity


Na precvičovanie a upevňovanie tvarov písmen a aká hláska je na začiatku slova sme zvolili nasledovné aktivity:
- aká je spoločná hláska/písmeno na začiatku všetkých predmetov v jednotlivých oddeleniach. Využili sme triediacu dosku (tácku), písmená a šmirgľové písmená, ktoré pohľadala, priradila, obtiahla prstami.

                       

- ktorý predmet nepatrí do skupiny na základe spoločnej hlásky/písmena. 
Povykladala predmety z misky, určila prvé písmeno, vyhľadala písmeno zo šmirgľovej abecedy, obtiahla písmeno. 

                                 

- puzzle. Toto je obľúbená hračka na precvičovanie písmen. Ak dieťa neovláda poradie písmen v abecede, je dobré, aby si pomáhalo abecednou tabuľkou. Pre dieťa je to istota, že to zvládne samo a vtedy má táto aktivita pre neho význam a baví ho to opakovane. (Nezabúdajme na heslo ,,pomôž mi, aby som to dokázal sám", aj pri iných činnostiach)


- Skladanie slov. Túto aktivitu je možné použiť na začiatku spoznávania tvarov písmen a ich dešifrovanie, teda priradiť hláske tvar písmena. Druhá možnosť je využitie pri náznakoch hláskovania a postupne, keď už dieťa začína počuť, čo vyhláskovalo až po samotné precvičovanie čítania. Aktivitu som si robila sama, ale nechala som sa inšpirovať. Takúto aktivitu vyrába ,,Šikulkovo" https://www.sikulkovo.sk/shop/hracky-2/slovensky-jazyk-abeceda-pismena/kreativne-pismenka-abeceda-tvorenie-prvych-slov/
Ale ja som potrebovala niečo jednoduchšie na začiatok. Tak som vybrala trojpísmenové slová, našla alebo nakreslila obrázok, zalaminovala a bolo hotovo. Občas to hráme tak, že jej zakryjem obrázok, a v jej prípade háda aké slovo vyskladala. Vyhláskuje, ale ešte nepočuje, aké slovo vyskladala.Neskôr sme si pridali kamarátov - malá tlačená abeceda. Abecedné dosky - vkladačky, kúpite u ,,UJCO" na www.ujco.sk. Mnohé písmená malej abecedy boli pre ňu jednoduché, lebo majú zhodný tvar s veľkými písmenami, ostatné si postupne osvojila vďaka trojkrokovej jazykovej lekcii.
Ako sa malé tlačené písmená spájajú do slov, sme si ukázali na kartičkách ,,Prírodopisná abeceda". Sú moje obľúbené. Obsahujú nielen pekné autorské kresby, ale je to presne tá pomôcka, ktorú využijete v akejkoľvek ,,fáze" senzitívneho obdobia, a ešte ju aj zdedia vaše vnúčatá :)
Druhým krokom, ktorý nás čaká, je ukladanie písmen na linajky. Na kartón si narysujem dve čiary. Písmenám dáme ich miesto, aby to malo aj formu a poriadok. To bude príprava na neskoršie skladanie slov. Slová môžeme skladať vtedy, keď začne dieťa hláskovať a využijeme pritom pohyblivú abecedu.

                    

Ďalšie aktivity
Postupne sa venujeme aktivitám, ktoré majú spoločné tri vlastnosti:
- prechádzajú od konkrétneho ku abstraktnému
- rozvíjajú jemnú motoriku
- predchádzajú čítaniu a písaniu

M. Montessori vypozorovala, že dieťa vo veku 2-3 rokov postrehne, že písanie je pre dospelých dôležité. Preto to začnú napodobňovať najprv čmáraním a akože prečítaním. Neskôr zistia, že sú to znaky za sebou zoradené, ktoré možno napísať a prečítať. Aby sa oboznámili s týmito znakmi pracujú s týmito pomôckami:

Šmirgľové písmená
Naše šmirgľové písmená nie sú vyslovene montessori. Každopádne je dôležité, že s ňou vôbec pracujeme a hlavne správne používame. Zohnala som ju z druhej ruky, čo som rada. Chcela som ju vyrobiť sama, ale takto mi to ušetrilo veľa času. Je to zalaminovaný papier a na ňom nalepené písmená vystrihnuté zo šmirgľového papiera. Originál šmirgľová abeceda má šmirgľové písmená nalepené na drevených doštičkách, pričom ružové pozadie je určené pre spoluhlásky a modré pozadie pre samohlásky. Ak si vyrábate sami takúto abecedu, nezabudnite na šipky, ktoré určujú smer písania! Na origináli to nie je, resp. ani na žiadnej hand made. Bude to asi tým, že je to pomôcka, s ktorou dieťa pracuje spolu s dospelým, ktorý mu ako prvý ukáže správny smer písania. Ja mám však dobrú skúsenosť s tým, že vyznačený smer Olívii dáva istotu, že zvládne aktivitu aj bezo mňa a že si od začiatku osvojuje bežne zaužívaný smer písania písmen. 


Písmená sa obťahujú dvoma prstami, pričom palec je schovaný pod ukazovák a prostredník, ako keby dieťa držalo písaciu potrebu. Je dôležité, aby dieťa nevykrúcalo zápästie, resp. celú ruku, ale prsty stále smerovali dopredu. 

                


Hmatom precíti tvar písmena a môže ho prepísať do pieskovničky. 

Pieskovnička 
Je to pomôcka vymyslená niekým iným ako Máriou M. Zásluhu má Nemka Marielle Seitz,  ktorá objavila hodnotu písania do piesku počas štúdia na vysokej škole, odbor výtvarná výchova. Absolventka medzinárodného kurzu Montessori, sa dozvedela o dôležitosti senzorického tréningu, skĺbila to dohromady a jej teória, metódy, a publikácie ako napríklad ,,Napíš to do piesku", sa stali svetoznámymi a terapeuticky využívané. V rokoch 2013-2015 prebehol výskum ,,metódy kreslenia tvarov podľa Marielle Seitz", a výsledky sú mimoriadne pozitívne - je to obohacujúce pre rozvoj grafomotoriky detí. Viac o tom sa môžete dočítať na stránke jej inštitútu https://www.seitz-kreativ.de/?cat=80 
Originál pieskovnička má rozmer 50x70 cm, drevený rám s dnom z netrieštivého skla a je naplnená kremičitým jemnozrnným pieskom. K tomu je množstvo pomôcok ako uhládzadlo piesku, drevené ,,hrabátka" na vzory, šmirgľové doštičky so základnými tvarmi a abeceda, ceruzka na písanie do piesku.
Naša pieskovnička doma je poskromnejšia, ale radi ju využívame. Ako píšem tento článok a čítam si o tom viac, lebo ma to veľmi zaujalo, zvažujem o verzii tých väčších rozmerov. Lebo vidím na deťoch, že ich baví s tým pracovať. A je pravda, ako píše sama autorka, deti sa koncentrujú, sú uvoľnené, zaujaté, pričom precvičujú motoriku od paží po prsty, rozvíjajú si zmysli, tvorivosť a experimentujú. 
Dúfam, že som vás presvedčila, že toto je pomôcka ,,Must have" a naozaj v tej pravej veľkosti, aby sa mohli v tej pravej, skutočnej miere rozvíjať zručnosti našich ratolestí. 
Žiaľ v českom jazyku sa mi ju celú nepodarilo vypátrať.

Aktivity v pieskovničke,  ktoré zaujmú nejedno dieťa
Deti majú radi rozprávky a príbehy. Spájame niekoľko činností dohromady - rozvíjame nielen jemnú motoriku, ale aj fantáziu, slovnú zásobu, vedomosti z rôznych oblastí (fauna, flóra, zemepis, vesmír, podľa záujmu dieťaťa, kľudne aj o autách :) ).
Bol raz je trpaslík, ktorý si v lese (ihličnatý, lesnatý, zmiešaný, aký to je? poznáš nejaký strom?) poukladal do tajnej skrýše svoj poklad, kamienky (môže ukladať pinzetou, kto si ešte schováva poklad? na čo mu asi kamienky boli?)
Každý kamienok zahrabal a vznikli mu malé kopčeky hliny (čí by ich mohol zakryť? 
Ktoré zviera robí také kopčeky?)
Poklad schoval pre veľkým obrom (pred kým ešte mohol schovať poklad? protiklad 
k trpaslíkovi)
Po ceste domov pri jazere stretol žabku, ktorá urobila ,,čľup!" do vody. Bol tam aj slimák (vieš, že slimák má oči na tykadlách? Ako sa volá domček slimáka? na čo mu slúži...)

 

Prišla ho pozdraviť aj kobra. Ktorá sa takto plazí a zanecháva v piesku takéto stopy. (Žije kobra u nás? Ako sa volajú hady, ktoré žijú na Slovensku? Čím sa živí had? ...) 
Keď prišiel domov, rozhodol sa, že ešte zasadí pre stále hladnú kamarátku korytnačku niečo dobré. Aj teraz za ním prišla smutná, držala si bruško, odkiaľ jej škvŕkalo...Čo jej mohlo byť? Bola hladná. (čím sa korytnačka živí. Dieťa ,,sadí" do jamiek, Dieťa kreslí listy)

 

Od konkrétneho po abstraktné

Znamená to, že dieťa pozná tvar písmena, má ho zažitý (najlepšie rôznymi zmyslami a aktivitami) a je schopné z pamäti ľubovoľné písmeno vytvoriť, poskladať pomocou nejakého materiálu. U Olivky to začalo tým, že v lete počas oddychu na deke pri vode, zo slaných tyčiniek začala sama od seba skladať písmená. 
Pri akejkoľvek ,,písmenkovej" aktivite nám sekundujú abecedná tabuľa, šmirgľové písmená a pieskovnička.
Skladanie písmen môžete podporiť prácou s plastelínou, chlpatými drôtikmi, vyšívaním. v takom prípade si deti rozvíjajú jemnú motoriku - dieťa rozcvičuje a posilňuje zápästia a prsty. 
Môžete písmená stavať z lega, kociek, z prírodnín.... Súčasne si dieťa cibrí trpezlivosť, precíznosť a spokojnosť so svojou prácou. 
Vytvárať písmená môžete aj pomocou tvarových prvkov. Táto konkrétna pomôcka na fotke je z dielne ,,Šikulkovo" https://www.sikulkovo.sk/, kde nájdete veľa edukačným drevených hračiek. 


Jemná motorika

Táto téma je obsahovo veľmi rozsiahla a bolo by to na samostatný článok. Každopádne od malička treba venovať jemnej motorike pozornosť. Myslím si, že patrí medzi alfa-omega vo vývine detí. Treba podotknúť, že dieťa si ju nerozvinie z mesiaca na mesiac, ani sa netreba spoliehať na predškolskú príravu. Ak sa niečo zanedbalo, preukáže sa to v prvom ročníku. Je neskoro obviňovať dieťa a pýtať sa ho, prečo tak ,,škaredo" píše, prečo sa mu nechce, obviňovať pani učiteľku v škôlke, že ho to nenaučila a triedna učiteľka tiež. Je to o našom prístupe. 
Dobrá správa je, že sa to dá napraviť a zlepšiť Treba ale začať od začiatku, nepomôžu tresty typu opisovanie textu, trénovanie písania do nekonečna. 
Poďme sa sa hrať! Zažiť, baviť sa, zažiť pekný spoločný čas a tým si rozvíjať jemnú motoriku. A nielen to. Ale o tom, potom :).


Majte krásny čas, buďte zdraví a hrajte sa
Mamina, tatino, Oli a Oli 

piatok 17. júla 2020

Senzitívne obdobie jazyk, I.časť

Jazyk, resp. reč nás sprevádza ešte pre narodením, keď sa mamička prihovára dieťatku v brušku, a vníma hlas svojich blízkych. Senzitívne obdobie reči má tri fázy, pričom každá má individuálnu dĺžku pri každom dieťati
1. od prenatálneho obdobia až po vyslovenie prvých slov
2. od nadobudnutia schopnosti rozprávať až po nadobudnutie schopnosti písať a čítať
3. je to obdobie senzitívne na gramatiku (pôvod slov, ich úloha, vetná štruktúra...) 
Prvú fázu máme isto za sebou. Tú som popisovala v jednotlivých mesiacoch, čo sa nám v tejto oblasti dialo. 
Reč sa Olivke neustále cibrí, vyvíja, dostáva neskutočne veľa stimulov, zámerných aj spontánnych, neustále je vystavovaná reči. Rozprávať, verbalizovať, opisovať, pomenúvať, komentovať! To je to, o čo tu beží. Myslenie sa vyvíja vďaka reči. Skúste zamyslieť ako ste na tom vy (rodičia), vaše dieťa a vaša vzájomná komunikácia - reč.

Prirodzený vývoj

Záujem o písmená v období 2+ až 3+ je normálny, prirodzený a ako hovorí moja školiteľka ,,podľa plánu". U niektorých detí to príde skôr, u niektorých neskôr. Záleží od tempa vývoja reči, a myslím, že je to ovplyvnené aj tým, čo som písala v úvode.  
Časovú os vývoja jazyka nájdete tu: http://montessorisoli.blogspot.com/2017/02/
Domnievať sa, že sa dieťa všetko naučí v škole, je mylné. V 6 rokoch môže byť naozaj neskoro. Vtedy nemusí byť v danej fáze, dieťa to nemusí zaujímať, nemusí sa sústrediť, bude to pre neho len nutnosť a nebude poháňané vnútornou motiváciou.
A preto vety: ,,A čo bude robiť v škole?", ,,Na to má ešte čas!", ,,Dieťa mojej kamošky vedelo čítať/písať už v prvom ročníku a potom sa nudilo!", nech vás neodradia. Načúvajte svojmu dieťaťu a sprevádzajte ho na tejto ,,jazykovej ceste". Je to rovnako fascinujúce byť toho súčasťou, ako keď ste dieťa sprevádzali pri iných míľnikoch.
Senzitívne obdobie reči trvá od 0-7 rokov. Takže je dovtedy čo robiť. A myslím si, že s jazykom (rečou), či už v hovorovej alebo písanej podobe, pracujeme a snažíme sa mu porozumieť po celý život.  
A teda, ak by aj dieťa nastúpilo do školy a vie čítať alebo aj písať, dá sa to riešiť. Je to len v rukách dospelých. Po konzultácii s učiteľom, zaujatím jeho vhodného postoja a samozrejme po komunikácii i s vašim dieťaťom, predídete tomu, aby sa nudilo.

Všetko začalo pred dvoma rokmi

,,Mamiiii, a toto je aké písmeko? A toto? A toto?....." Tieto ,,dookola" otázky sme dostávali, keď sa jej blížil 2. rok. Mne bolo jasné, že je zvedavá, ale možno sa tu aj rysuje senzitívne obdobie na spoznávanie písmen. Pár dní som počkala, či bude vytrvalá a bude to pretrvávať. Nachystala som si nejaké aktivity a premyslela si, ako by sme to mohli podchytiť. Keď chcela neustále ,,čítať" písmená z našich tričiek, bytovej rohožky, všade kde sa s nimi v dome stretla.... išli sme na to. 
Najprv som jej predstavila skupinu písmen, s ktorou budeme pracovať. Pri každej činnosti sme ich vyslovovali. Pracovali sme nasledovne:
- priraďovanie: na obrázku písmená z pečiatok, priradenie písmena z dreva
- pečiatky: otláčala písmená, koľko chcela, vyslovovala ich a následne prešla na
vyfarbovanie rovnakých písmen
- spájanie rovnakých písmen: kartička s dvoma stĺpcami písmen, spájala dve rovnaké písmená


     

 Samozrejme pri záujme o písmenká, nesmie chýbať aj ,,písmenková" polievka :D


Následne na to sme sa začali venovať každému písmenu zvlášť. Keďže to bolo v období leta, jednému písmenu sme sa venovali aj týždeň. Myslím, že pre tak malé dieťa je to aj vyhovujúce, keďže stále musíme mať na pamäti aj na dobu pozornosti, ktorou dieťa v tomto veku disponuje.
Približne vo veku dvoch rokov dochádza k tzv. explozívnemu obdobiu v oblasti jazyka. Náhle narastá počet slov, viet, upravuje sa gramatika. Preto, ak nastane záujem o písmená v tomto veku, malo by to byť predovšetkým zamerané na rozvoj slovnej zásoby.

Nech v tom máme poriadok

Je nesmierne dôležité, aby aktivity mali úvod, jadro a záver. Mali svoj poriadok a postupnosť. Čokoľvek idete s dieťaťom robiť cielene, bolo by dobré si to popredu premyslieť a nachystať potrebné veci.  Pri opakovaní činnosti postupujte rovnako, poprípade niečo zlepšite. Ak na zmenu dieťa zaregistruje, nebojte sa to pre dieťaťom priznať, že niečo zlepšujete. Dieťa si tak osvojuje logické postupy, zmysel pre poriadok, ktorý pre neho znamená istotu, dôveru i bezpečie.
Pri každom písmene sme robili nasledovné aktivity:
- košík s predmetmi na dané písmeno, pričom sme si k predmetu priradili písmeno, na ktoré sa začína. Je jasné, že v tomto veku nie je možné, aby určovala začiatočné písmeno. Skôr išlo o vizualizáciu toho písmena, rozširovanie slovnej zásoby a hravou formou spoznávať nové predmety
- veľký obrys písmena, pričom vnútro sme vyplnili tak, aby sa to zhodovalo s písmenom
- výtvarná, hudobná, praktická, tvorivá, náučná, čitateľská činnosť

Keďže každé dieťa je individuálne, prichystajte mu činnosti podľa jeho záujmu. Samozrejme takto môžete postupovať aj pri staršom dieťati, ktoré sa začalo o písmená zaujímať. Aktivity prispôsobíte jeho veku, zručnostiam a záujmu. 

B ako bodky, balón

L ako lienka, lízatko, les a lesné zvieratá, lupa

V ako vtáčik, váza, vlak, vlk, voda

J ako jablko, M ako motýľ a iné zvieratá, O ako opica

Na záver, po ,,prebratí" všetkých písmen zo skupiny, sme si ich opäť zopakovali aj takouto formou. Modelovanie písmena z plastelíny.

Týchto 6 písmen sme zvládli približne za 3 mesiace. Potom jej záujem utíchol a objavil sa opäť takmer na chlp po dvoch rokoch. 

O dva roky neskôr

Tento raz v jej záujme bolo, aby som jej určovala prvú hlásku v slove, ktoré mi povedala. Spočiatku som bola voči tomu ,,vlažná", normálne som jej odpovedala, nezamýšľala som sa, čo bude ďalej. 
Ale ono to gradovalo. Slová, veľa slov, mi zadávala aj počas jedenia, hygieny, obliekania, obúvania, ukladania na spánok, ako sme išli autom do školky a zo škôlky.... Neustále. ,,Mamina, počúvaj maaaa!", hnevala sa, keď si vybrala nie vhodný čas na svoju aktivitu.
Po pár dňoch sa pokúsila určiť prvú hlásku ona, ale bolo zrejmé, že len tipuje a skúša, pýtala sa, či dobre povedala. Ale ešte to tam nepočula. Uvedomila som si, že určité senzitívne obdobie je tu, kam bude smerovať nevedno, ale treba tu a teraz zbystriť pozornosť a venovať sa tomu. Ona sa to chce naučiť, chce a chce, dáva to jasne najavo svojim vytrvalým pýtaním sa a skúšaním. ,,JA SAMA!"

Pomôž mi, aby som to zvládla sama

Táto ,,čarovná veta" platila aj v tomto prípade. Mozgové bunky som vytočila na obrátky, obalila sa ešte väčšou trpezlivosťou a spomenula som si na jedno školenie. Tam som dostala informáciu o tom, že v Montessori sa učí, ako správne vyslovovať hlásky. A myslím, že do istej miery to súvisí aj s logopédiou. Do mesiaca určovala hlásky sama.

Začala som je prvú hlásku vyslovovať zrozumiteľne, dôraznejšie, izolovanejšie, akoby predĺženejšie a slovo zopakovala viackrát po sebe.
Skúste si to sami. Vyslovte slovo MAMA. M na začiatku poviete krátko, a viac rezonuje A.
Teraz vyslovte M zvlášť. Pery pritisnite viac k sebe a dlhšie pridržte, mierne predĺžte zvuk, pridajte dôraz. A teraz takéto M vyslovte na začiatku slova MAMA, pričom časť slova ,,AMA" povedzte tichšie.
Tak sme trénovali, upevňovali a ona bola šťastná, keď to zvládla sama, určiť prvú hlásku v slove. Bolo neuveriteľne vidieť ako ju to baví, ako je poháňaná vnútornou motiváciou, ako je hrdá, že to už vie SAMA.

Prišla ďalšia fáza

Keď som zverejnila predchádzajúce video, v jednom v komentári som uviedla, že si myslím, že sa tak skoro ďalej nepohneme. Ale nie vždy mama má pravdu :D 
Záujem o abecedu a priradenie grafického symbolu k hláske prišiel ako blesk z jasného neba. Opäť to začalo pýtaním sa. Mama bola ale o krok popredu. Keby to náhodu prišlo, bola  som pripravená.
V našom prípade sme už nepotrebovali a ani sme nerobili žiadne aktivity, aby písmená spoznala. Išlo to, ako sa povie, po masle.
Našimi pomôckami boli karty s abecedou, doska s vkladacími písmenami a  pohyblivá abeceda. 
- Prírodná abeceda karty. Veľmi krásne spracovanie. Do tej som sa ,,zamilovala" na prvý pohľad. Karty majú niekoľko benefitov. Je to ručne maľované jednou maminkou, malé umelecké dielka. Z druhej strany sú krátke informácie o obrázku z prednej strany. Veľké plus je, že obsahuje aj písmená s mäkčeňmi, na tie sa pomäčšinoi zabúda pri pomôckach. Najväčšie plus je, že na nich nájdete malé aj veľké písané písmená a aj malé a veľké tlačené písmená. Takže vám karty budú dlho slúžiť. Tieto karty sú pre mňa ,,must have". Nájdete na FB stránke Sojkovie https://www.facebook.com/sojkovie
- Abeceda trocha inak. Použili sme ich ako doplnok. Páči sa mi malé spracovanie, také cestovné. Plusom je básnička o obrázku z prednej strany. Viac o týchto kartách nájdete na stránke
- Vkladačka písmen tiež nemôže chýbať. Klasika v montessori princípe a poctivo drevená kvalitná, ručná práca. Ich skvelú prácu nájdete na https://www.facebook.com/UJCOSK
Pohyblivú abecedu kúpite www.montemama.sk 


Tak sme si teda tú našu abecedu vyskladali. Milujem vyskladanie niečoho. Dieťa má úsilie, dieťa vidí a zažíva celok, dieťa vidí v tom poriadok a systém. No krása. Tri dni sme to robili, po troškách, lebo veď aj Oliverko nás vyrušil, aj von treba ísť, aj variť treba :) a veľa sme sa pri tom rozprávali. Museli sme použiť koberec v šatníku, takže náš tatinko trpezlivo prekračoval naše veľdielo. 

    

 

O pár dní s malými chybičkami dešifruje (číta)  https://www.youtube.com/watch?v=aJP9YKtPLq4
A keď dokončujem tento článok, o pár dní neskôr, už nie je ani jedna chybička. Neustále má snahu sa zdokonaľovať, precvičovať. 

Čo všetko môžete použiť na precvičovanie

Tu je zopár tipov, čo môžete prichystať, ako precvičovať
Abecedná skrinka. To som vedela, ešte keď som sa s tým oboznamovala na prednáške, že to bude ,,must have". Pomaličky zbierame a bavkáme sa :) Hľadala som niečo vhodné a nakoniec som našla na tento stránke https://www.majstrik.sk/zasuvkovy-modulovy-organizer-10ks
Nachystané boli nálepky, resp. biele štítky, s abecedou, vrátane písmen s mäkčeňmi a košíček s drobnosťami na začiatok. Potom, keď vám padne nejaká miniatúra či maličkosť do oka, dieťa zaradí do šuplíka.


            

Puzzle. My máme tieto puzzle. Najprv som jej nachystala zopár kúskov a na ďalší deň mi hovorí: ,,Ale ja to chcem celé zložiť." Opäť vnútorná motivácia zaúradovala, vyskladala si to sama, bavilo ju to preskakovať, chodiť okolo toho, pomedzi riadky....ideálne, keď sa pohyb spojí s náučnou aktivitou. Žiaľ, tieto puzzle sú už vypredané, iba ak skúsiť, aby urobili dotlač. Mne sa ich podarilo kúpiť z druhej ruky z MK. Skúste, možno ešte niekto má.

                      


Kolíkové aktivity sú veľmi obľúbené na precvičovanie čohokoľvek. Veľkou pridanou hodnotou je precvičovanie jemnej motoriky, posilňujú sa pršteky, zápästie. Pozor! Dieťa by malo chytať štipec troma prstami, čím trénuje na trojbodový úchop písacej potreby. 
Ja som urobila takéto kartičky, využila som pri tom pečiatky. Môžete použiť samolepky, vystrihnúť z časopisu, novín, letákov...Jeden obrázok na kartičku a k tomu tri okienka s písmenami a kolíkom dieťa označí to správne písmeno. Je naozaj veľa variant, kruhový, obdĺžnikový,.... Zadajte si do Pinterest heslo montessori alphabets clothes pin a nechajte sa inšpirovať na vytvorenie vlastnej pomôcky na precvičovanie.


Pečiatky
S tými sa dá tiež pekne vyhrať, viete ich využiť na čokoľvek. 
Naša spontánna aktivita s pečiatkami. Vyberala si obrázkové pečiatky k nim mala priradiť písmeno na aké začínajú. Ale keďže Oli otláčala obrázky rôznymi smermi, určili sme si aj Š ako šípka, teda akým smerom obrázok ide.

Plastelína. Výborná pomôcka na trénovanie jemnej motoriky, rozcvičovanie prstov i zápästia. Ono sa to nezdá, povieme si, že veď len plastelína, ale stláčanie plastelíny, aby zmäkla, šúľanie, gúľanie...preto zaviesť čím skorej a nezabúdať na ňu. 
Najprv obkreslila tvary a následne určila prvú hlásku, ktorú premenila plastelínou na písmeno. Vykrajovačky písmen kúpite aj tu https://www.montemama.sk/eshop/produkt/1487-pismena-vykrajovacky-na-plastelinu


Bežné veci. Môžete využiť čokoľvek. Oli si vybrala ako prvé hudobné nástroje. Taká spontánna aktivita. Začala sa s nimi hrať a hovorí: ,,BBB bubon. Bubon začína na B." A ja jej hovorím: ,,Zober si dosku s písmenami a určuj písmená, ak chceš." a Olivkina obľúbená fráza: ,,Čoby nie!" :D
Vonku môžete tiež čokoľvek využiť. Toto som jej chystala ja, lebo mala robotu s mačkami :) Ale ideálne by bolo, keby si tie predmety pohľadala a doniesla sama. Popri tom sa môžete baviť o kategóriách, napr. čo je jedlé-nejedlé, ovocie-zelenina, určovať rovnaké kategórie...Tak opakujeme, precvičujeme, upevňujeme písmenká. Aj som si myslela, že nachvíľu máme vystarané. Zle som si myslela. Tá moja malá ,,špongia" mi dokazuje, že budeme ďalej pokračovať. Ale ja som rada, lebo je to úžasné ako jej zvedavá, intenzívne pracujúca myseľ potrebuje viac. Ide si svojím tempom, do ktorého nezasahujem a rešpektujem jej senzitívne obdobia. 

Verím, že ste si v článku našli to svoje. 
Oli a Oli, mamina a tatino

sobota 20. júna 2020

Vitaj, chlapec!

Opäť sa k vám ,,prihováram"!

Som taká rada, že som sa zase vrátila k písaniu. Nakopla ma nedávno kamarátka, ku ktorej chodím na masáž. Bavili sme sa o tom, ako sa rodia a realizujú nápady. Zahlásila som, že v hlave mám toľko už zostavených článkov, len nemám čas. Vyjadrila sa, že ona nechce ostať len pri myšlienkovom pochode, a tak svoj nápad už zhmotňuje ako sa dá. Po kúskoch, pomaly. 
Uvedomila som si, že to či píšem alebo nepíšem, nezáleží od času, počasia, detí či muža. Mám to vo svojich rukách a dobre viem tri veci: maličkosti tvoria celok, menej je viac, potrebujem aj písať, aby som bola spokojná. Takže sa opäť do toho púšťam.
Druhým hnacím motorom je príchod a narodenie syna do rodiny. 

Vitaj Oliverko!

Keď sme sa dozvedeli, že som tehotná, bolo to veľké potešenie. Samozrejme sme s napätím čakali, či to bude chlapec alebo dievča. Bola som netrpezlivá a tak som zisťovala v čínskom kalendári, aké pohlavie by bábätko mohlo byť. Áno, dobre čítate. Čínsky kalendár, ktorý určuje pohlavie dieťatka podľa určitých kritérií. Urobila som si dokonca prieskum medzi kamarátkami, ktoré majú chlapcov, či im to vyšlo ako určuje kalendár.
V našom prípade sa nemýlil. Veľmi sme chceli chlapca. Aby sme si vyskúšali, aké je to sprevádzať cestou života chlapca a riešiť ,,chlapské" záležitosti. 
Pôrod prebehol normálne a Oliverko sa od začiatku javí ako kľudné dieťa. Spokojné a trpezlivé. 
Prečo Oliver? Meno nám ńikoho a nič mi to nepripomína. Žiadne dieťa v práci som nemala s týmto menom. A jednoducho nám to pasuje aj k priezvisku aj k menu našej dcére Olívii. Smejeme sa, že keď zavolám na nich Oli, budú vedieť obaja. Ale naša slečna sa volá, ako to ona sama hovorí, Olivka. A väčšinou jej tak aj hovoríme. Viete, sú nerozlučné dvojice ako Pat a Mat, Tom a Jerry, Bob a Bobek... Tak dúfame, že naše deti Oliverko a Olivka budú nerozlučná, správna dvojka. 

0-4 mesiace

Kľudná povaha sa preukázala hneď od začiatku. Bábätko asi dva mesiace len spalo, papalo a prebaľovalo sa. Bdelých okamihov bolo veľmi málo, až skoro nič. Lebo častokrát prechádzal z jedného spánku do druhého. Ani sme nevedeli, že ho máme. Takže som nemala ani kedy ho na bruško dávať, čo je dôležitá záležitosť, aby sa správne vyvíjal jeho pohybový aparát.  
Nič to za to, dobehol to celkom dobre. Nie je to tabuľkové ale ani na nejaké špeciálne cvičenie.
Štyri mesiace ubehli ako voda. Ale boli pohodové a kľudné, plné snahy zosúladiť sa navzájom a o tvorení režimu.

Na čo sa zamerať?

Alebo čo si všímať? Ako rozvíjať bábätko v tomto období? Ako sa s ním zabaviť?
Ako pribúdajú bdelé chvíle a neskôr dieťatko vydrží aj hodinu-dve hore, snažte sa mu naplno venovať. Spomaľte, ukľudnite sa, pozorujte a užívajte si prítomnosť jeden druhého. Nie je na škodu, keď je chvíľu pod hrazdičkou samo, nebežte k nemu hneď, ako zamrnčí. Trénuje trpezlivosť a snahu ,,pohrať sa" samo. Myslím, že sa to do budúcna vyplatí. 
Dieťatko sa mení a zdokonaľuje niekedy zo dňa na deň. Naučte sa ho počúvať, sprevádzať a pozorovať a uvidíte tie zázraky. A dôležitá vec je aj ,,pozerať sa jeho očami", ako to ono vidí a cíti. Aj naše bábätká nás môžu veľa naučiť.

Oči

Ak bol Oliver trošku dlhšie hore medzi spánkami, predkladala som mu čierno-biele knižky alebo jednoduchý obrázok čierno-biele štvorce, pandu, slimáka, čo som si sama nakreslila. Takéto obrázky sú lacnejšia záležitosť - špirály, súbežné kruhy, pruhy v rôznych smeroch. A neskôr kde - tu pridať červený, modrý alebo žltý útvar v čierno-bielom obrázku. Verím tomu, že to dieťa zaujme a bude to so záujmom sledovať. Keď som si robila prieskum hračiek, doplnkov v kontraste čierno-biela, bolo toho minimum. Za tie tri roky je obrovský nárast, omnoho lepšia ponuka. O význame kontrastu ČB farieb a ako sa vyvíja zrak dieťaťa som písala ešte počas dcérinho ,,čierno-bieleho obdobia". 

Samozrejme Munari mobil by nemal chýbať. Ale Oliverka moc nezaujal. Až neskôr, aj to musel byť v pohybe, musela som mu doň brnkať, aby sa hýbal. Z ČB hračiek má rád hrkajúceho tigra, ktorý je z hrazdičky, mäkký malý vankúšik s kontrastnými slimákmi, a ešte  hrkálky panda (dole na foto)

Vedeli ste ale, že bábätko nežmurká, resp. veľmi máličko ? Nájdite si tú chvíľu a sledujte očká bábätka. Ja som to tiež odpozorovala a potvrdil mi to aj článok, že to tak je. Dospelý mrkne 3-5 krát za sekundu, bábätko hľadí aj dlhú minútu, častokrát na jedno miesto. Myslím, že v takýchto momentoch by sme nemali bábätko moc vyrušovať. V Montessori prístupe sa veľa hovorí o tom, že dieťa nemá byť rušené, vytrhnuté, keď niečo robí alebo mu zasahovať svojimi otázkami do činnosti. Nech sa nám zdá jeho činnosť akákoľvek (samozrejme v rámci hraníc a život neohrozujúca), touto činnosťou niečo trénuje, zdokonaľuje, formuje sa jeho trpezlivosť a pracovné návyky. Preto, ak ho vyrušíte aj keď nechtiac, nečudujte sa jeho možno podráždenej reakcie. 

Poznáte vetu? ,,Čo sa hneváš, veď ani slzy nemáš!" No veru nemá, a preto pri malom bábätku je takáto veta nemiestna. Pretože bábätkám sa slzy tvoria až 3.-6. týždeň po narodení, resp. slzy a slzné kanáliky sa vyvíjajú okolo 4.-7. mesiaca. Takže slzy môžete vidieť oveľa neskôr, tak ako my u Oliverka až v 4. mesiaci. A to už sa musí veľmi hnevať, aby spustil aj slzy.


Spánok

V 3. mesiaci sa troška zmenil jeho rytmus. Ak chcem dlhý spánok vyžaduje si to dlhšiu vychádzku, aby tvrdo zaspal. Potom ho môžem odstaviť a on spí aj dve hodiny ešte. Ak sa pýta spať a ja nemôžem ísť kočiarom, dám ho do postieľky, ale viac ako 45 minút nevydrží. Mám pocit a snažím sa to odpozorovať, že na jeho spánok vplýva denné svetlo. Všimla som si, že keď spí v kočiari a posunie sa mu čapica na oči, je zakrytí, má clonu, čiže mu do kočiara preniká čo najmenej svetla, vydrží spať dlhšie a je viac oddýchnutý. Znamená to, že spánok a svetlo, či už denné alebo z lampy, nejdú v našom prípade moc dohromady. Možno aj vaše bábätko potrebuje prítmie až tmu, aby lepšie spalo. Totižto spánkový hormón melatonín sa uvoľňuje najviac počas tmy. Pôsobením svetla sa jeho hladina znižuje, čo môže spôsobiť krátky, slabí alebo aj žiadny spánok. Takže, ak máte doma dieťa, ktoré sa ťažšie ukladá na spánok, hlavne ten nočný, možno pomôže nasledujúca rada. Skúste sa minimálne hodinu pred spaním v rámci svojich rituálov nastaviť na kľudový režim s minimom svetla. U malého bábätka prebaľovanie a obliekanie pri malej lampe s jemným svetlom, kojenie aj uspávanie za tmy... U väčšieho dieťaťa to isté: kojenie, či pitie mlieka z fľaše pri slabom až žiadnom svetle a aj čítať si pri malej lampičke. Po prečítaní hneď vypnúť a mojkať sa, zaspievať si uspávanku, už len po tme. Jednak sa začne ten hormón tvoriť a na druhej strane ich ani nič iné nerozptyluje. My to budeme praktizovať, tak som zvedavá, aké to bude mať výsledky.

Celotelový rozvoj

Nášho drobca nezaujímajú ani tak hračky ako pozorovanie tváre. Rád sa pozerá na tvár človeka. Takže máme hry s tvárou. Vyslovujeme slabiky, spievame, robíme grimasy a robíme s jazykom , smejeme sa, robíme zvuky ako pískanie, klopkanie kopýtok, ... to ho náramne baví, veľa sa smeje, je spokojný a snaží sa napodobovať. Teraz na konci 4.mesiaca začal vydávať zvuky. 

Okrem tváre máme aj rečňovanky či pesničky, pri ktorých vykonávame nejaký pohyb. Napríklad pesnička Na zelenej lúke sedí zajac....kopkáme nožičkami. Alebo rečňovanka Šijem, šijem pomaličky, podaj mi to šidelenko Magdalenko, šic - točíme rúčkami okolo seba a na slovo šic pomaly, jemne rozpažíme. Najbližšie vám ich všetky spíšem. 


 

Keď je už uvoľnený na chrbte, pretáčam ho na bruško. Ako som písala vyššie, Oliverko skoro dva mesiace spinkal ako Šípková Ruženka a trápilo ho dlhšie trávenie mlieka, takže na rozvoj pohybového aparátu nebolo moc priestoru.  Ale veľmi sa snažíme to dobehnúť, cvičíme a hráme sa tak, aby to bolo prospešné. Spočiatku, keď bol pod hrazdičkou som mu hračku vešala na jednu alebo na druhú stranu. Mal tendenciu vytáčať hlavu len doprava, tak sme veľa polohovali. Ale v priebehu tretieho mesiaca, keď sa už viac rozpozeral, sa to upravilo a mne sa uľavilo. Odvtedy dávam hračku na stred, kúsok nad hrudníček, a ku konca mesiaca pomaly dvíham hračku vyššie, aby sa dočahoval. Jeho obľubená je hračka, na ktorej je dole tenký kruh s drobnými kvetinkami. Ľahko sa mu to chytá a vie sa s ňou zabaviť. Aby si uvedomoval aj nožičky, na látkovej hrazdičke má prichytenú aj hrkálkovú reťaz. Takže keď kopká, hrkoce. A samozrejme nesmie chýbať zrkadlo. V priebehu 4. mesiaca sleduje sám seba ale vidí tam aj druhých. Na upútanie využívam kontrastné prvky. 


                     Veľmi vám odporúčam FB stránku FyzioMama https://www.facebook.com/fyziomamatt/, kde sú aj videá ako správne s bábätkom zaobchádzať, cvičiť, čo by malo v ktorom mesiaci zvládnuť atď.

Dúfam, že sa vám článok dobre čítal a niečo dal. Keby ste mali otázky, kľudne sa na mňa obráťte.

Oli a Oli, mamina a tatino :D


pondelok 23. apríla 2018

17,18,19.mesiac

Fuuu, ten čas letí. Teda aspoň ten začiatok roka. Nestíham sa ani obzerať za tým, čo bolo. Stíham sa akurát venovať Olívii a na písanie mi neostáva čas. Ale venovať sa jej mi je nadovšetko, takže to nie je sťažnosť, len poznámka pod čiarou.
Úžasne napreduje, je vnímavá a učenlivá. Čím je staršia, čím si viac rozumieme a chápeme sa, tým viac toho spoločne robíme. Učíme sa jedna od druhej, spoznávame jedna druhú. S dovolením nebudem teraz opisovať tieto tri mesiace, pretože veľa toho nájdete na našom FB portáli https://www.facebook.com/pg/montessorisoli/photos/?ref=page_internal. Snažím sa ku každej fotke napísať pár myšlienok, postrehov, názorov.
Takže duplicitne to písať je strata času. Ak vás niečo napadne, zaujíma, chcete sa poradiť, ,,nakopnúť s niečím", kľudne sa ozvite.

Majte sa krásne.
Oli, mamina a tatino

sobota 17. marca 2018

Presýpanie a prelievanie

Tréningové aktivity

Ide o tzv. presýpanie a prelievanie. Nazvala som ich tréningové, lebo dieťa pripravujú na činnosti, ktoré bude vykonávať v bežnom živote, v bežnej praxi.
Sú to aktivity, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku, koordináciu oko-ruka, sústredenie, ale i zmysli. Aktivity, ktoré môže dieťa robiť pri vás na kuchynskej linke (aj vďaka učiacej veži), keď sa nechce alebo sa nemôže zapojiť do vašej činnosti. 

V 13. mesiaci som ponúkla Oli suché suroviny len na skúšku. Raz za týždeň-dva sme si vytiahli lavór a voľačo skúšali. Potom chvíľu nič a postupne záujem o presýpanie predsa len prišiel.  Avšak prišli aj ALE. Bola som na seminári Montessori výchova a vzdelávanie od 18-36 mesiacov. A až v tomto období by sa s tým malo začať. Druhé ALE bolo, že by sa presýpacie aktivity nemali robiť so surovinami, ktoré sa jedia. Čo sa týka veku, v akom zaradiť presýpacie aktivity, si každý rodič musí sám uvážiť, kedy je dieťa pripravené.
Čo sa týka tých surovín, dáva to logiku. Dieťa si vytvára spojitosti. Keď vníma fazuľu či ryžu ako jedlo, ťažko sa mu bude chápať - teraz to jem a inokedy sa s tým ,,hrám". Zažila som to na vlastnej koži, keď chlapec na Montessori herničkách nechcel surovú ryžu presýpať, ale jesť. Matka bola nervózna, tak som to musela odložiť. Samozrejme sú výnimky deti, ktoré to tak neriešia. 
Olívia nemala potrebu nič dávať do úst, koštovať a hltať. Ale mám kamarátky, ktoré si netrúfajú, lebo ich deti zjedia čokoľvek.
A možno to nejako súvisí aj s tým, aký vzťah majú dané deti k jedlu. Ale to by boli špekulácie a dlhé úvahy. Takže ak presýpať, tak niečo, čo neslúži ako jedlo. A fazuľu s ryžou si spoločne uvariť. 
Na presýpanie použite korálky (nekonečné množstvo druhov), pom-pom, kamienky, drobné gombíky...

Presýpanie predchádza prelievaniu

Všetko má svoju postupnosť. Od jednoduchých činností po zložitejšie. Spočiatku to ani presýpanie nie je. Je to skôr pinzetový úchop (palec-ukazovák) a predkladanie z misky do misky. Nebojte sa použiť sklenenú misku. Cinknutie bude pre dieťa zaujímavé. Nasledujúca postupnosť: miska-pohárik, pohárik-pohárik, alebo hádzať len do nejakého otvoru, či nejakej fľaštičky...
Potom pridať naberačku. Takže ešte stále to nie je presýpanie, ale naberanie a prenášanie. Naberačky z umelého mlieka sa mi neosvedčili. Ale vyskúšajte. My máme naberačku z detského riadika. Guľatá rúčka a pekne zaguľatená naberačka. 


A zase naberanie z miska-miska, miska-pohárik.... neskôr môžte vymeniť naberačku za lyžičku. Dieťaťu sa krásne rozhýbe zápästie. Aj vďaka tréningu, Oli začala používať lyžičku a vydličku pri obede s radosťou.
Keď už obratne používa naberačku (lyžicu), môžete prejsť konečne k presýpaniu. Opäť z misky do misky, z pohára do misky, vysýpanie len z nejakých fľaštičiek, z misky do pohára, z pohára do pohára...
Olívia má aktuálne písania článku 18+, tréningové aktivity na presýpanie a prelievanie máme zvládnuté. Teda aktivitu na presýpanie jej už neponúkam a v prelievaní sa realizuje počas kúpania. Nadobudnuté zručnosti už zúročujeme v bežnom živote.
Na obrázkoch môžete vidieť tréningové aktivity, ale aj iné aktivity, ktoré sa dajú robiť v učiacej veži.
Mimochodom učiaca veža je dobrá vec.  
Pozorujte, načúvajte a sprevádzajte svoje dieťa. Užívajte si spoločné chvíle. 
Oli, mamina a tatino